hayvanlar alemi hayvan resimleri hayvanlar ve doga hakkında bilgiler ve resimler güvercinler hakkında bilgi ve resimler hayvalar aleminden haberler

Konularda Kelimelerde

Haber Servisine Abone Ol:


SiTENiZiN LiNKiNi EKLEYiN
LiNK DEGiSiMi YAPIN ZiYARETCi KAZANIN

kaktüs

 Print this page 

YAZIYI EKLEYEN: samet

  

      KAKTÜS

 

 

            Kaktüs yaprakları dikenleşmiş etli bitki türüdür. Özellikle çöllerde yetişen kaktüsün çevreye uyumu o kadar çeşitlilik gösterir ki farklı bölümlerinin açıklanması çoğu kez oldukça güçtür. Aşağı yukarı bin beş yüz kadar türü bir araya getiren kaktüsgiller ailesindeki bitkilerin tümü de etli olduğu halde etli bitkilerin hepsi bu aileye girmez.

 

 

 Çöl bitkileri olan kaktüsgiller kuraklığa son derece uyum gösterirler. Dış çevreyle ilişkide bulunan yüzeyleri daralmış ve bunun sonucunda kaktüsler yuvarlak ya da silindir biçiminde görünüm kazanmışlardır. Ayrıca aşağı yukarı yaprakların tümü de yok olmuştur. Özümleme yüzeyleri azaldığı için kaktüsgiller çok fazla güneş ışığına gereksinim duyarlar. Üstderi iyice kütinleşmiş balmumu gibi yumuşak bir maddeyle örtülmüştür solunumu sağlayan gözenekler az sayıdadır ya da korunmuştur. Bitkiye fazla nemli bir kılıf sağlayan tüyler özellikle bitkinin taze bölümlerinde çok iyi gelişmişlerdir. Çok tanınmış peytol türü gibi bazı kaktüsler kurak mevsimde büzülür toprağın içine gömülür ve hatta koruyucu rol oynayan bir toz tabakasıyla örtülürler. Bitkinin yuvarlak bölümleri özsuyla doludur kaktüslerin pek azında gelişmiş bir kök ya da soğan yapısı bulunduğundan bu durum genellikle gövde için söz konusudur.

 

 

 Türlerin çoğu toprağın üstünde yaşar bazıları ağaç görüntüsündedir. Bu özellikleri ağır kuraklık koşullarında hiç değişmez nemli ormanlarda başka bitkilerin üstünde yaşayan tipleri de vardır ama bunlar başka gruplardandır. Tümü de Amerika kökenlidir. Yalnızca rhipsalis ler Avrupa da tanınmışlardır. Günümüzde sağladıkları büyük yarar nedeniyle kaktüsler dünyanın hemen her yerine götürülmüşlerdir. Yoksul ve çorak topraklarsa yetiştirilebilecek tek bitki öbeği olan bu kaktüslerin üretilmesi toprağın kullanılıp değerlendirilmesinde en iyi çözüm yoludur üstelik bu bitkiler çorak toprağın zayıflık derecesini azaltır ve artıklarıyla toprağı verimli kılar ayrıca daha alçak boylu başka bitkileri de koruyabilirler. Birçok türü hala hayvan yemi ve yeşil gübre olarak da kullanılır.

 

 

 

Diğer taraftan bu bitkilerden kimi ülkelerde çit olarak da yararlanılır. Bazı kaktüslerin uç bölümünü örten tüyler eskiden Amerika da dokumacılık alanında kullanılırdı. Büyük türlerden yakacak olarak yararlanılır ayrıca odunları çeşitli amaçlarla işlenebilir ortası boş boru biçiminde olması nedeniyle bambu yerine de kullanılabilir. Bazı kaktüsler zehirlidir bunlardan balıkları bayıltmada kullanılan maddeler elde edilir. Ayrıca sanayide frenkincirleri üstünde özel olarak yetiştirilen kırmızböceklerinden lal rengi bir boya madde elde edilir. Ama günümüzde bunun yerini yapay boyalar almıştır.